EWA BIURO RACHUNKOWE mgr Elwira Kowalska

News:

Do końca lipca 2019 r. przeprogramuj swoją kasę fiskalną – nowa matryca stawek VAT !

Od 1 lipca 2019 – faktura do paragonu fiskalnego tylko z NIP-em nabywcy !

Od stycznia 2019 r. ograniczenie tylko 75% kosztów eksploatacji samochodów osobowych wykorzystywanych na cele mieszane !

- e-ZLA –
od 1 grudnia 2018 r. zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej. 
Profil PUE ZUS obowiązkowo jeśli zatrudniasz
więcej niż
5 pracowników !

Od 30 kwietnia 2018 roku „Ulga na start” – pierwsze pół roku działalności bez składek ZUS - zadzwoń, przyjdź- zapytaj !

 

Obsługa plików JPK obowiązkowych od
1 stycznia 2018 roku dla podatników VAT!


Od 01 stycznia 2018 roku wdrożenie jednego rachunku składkowego do ZUS!

Oferta

 Usługi w zakresie jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych i spółek jawnych obejmują m.in.:

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji podatku zryczałtowanego,
 • prowadzenie ewidencji na potrzeby VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ich amortyzacji,
 • sporządzenie deklaracji podatkowych oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
 • inne, uzgodnione indywidualnie z klientem.


Usługi w zakresie kadrowo-płacowym obejmują m.in.:

 • sporządzanie listy płac,
 • sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie bieżących rozliczeń z ZUS,
 • sporządzanie i składanie deklaracji do ZUS,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników  (PIT-11),
 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie świadectw pracy
 • inne, uzgodnione indywidualnie z klientem.


Usługi w zakresie ksiąg handlowych obejmują m. in.

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,
 • prowadzenie bieżącej ewidencji operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat),
 • prowadzenie ewidencji na potrzeby VAT,
 • sporządzenie deklaracji podatkowych i rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
 • inne, uzgodnione indywidualnie z klientem.