EWA BIURO RACHUNKOWE mgr Elwira Kowalska

News:

Do końca lipca 2019 r. przeprogramuj swoją kasę fiskalną – nowa matryca stawek VAT !

Od 1 lipca 2019 – faktura do paragonu fiskalnego tylko z NIP-em nabywcy !

Od stycznia 2019 r. ograniczenie tylko 75% kosztów eksploatacji samochodów osobowych wykorzystywanych na cele mieszane !

- e-ZLA –
od 1 grudnia 2018 r. zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej. 
Profil PUE ZUS obowiązkowo jeśli zatrudniasz
więcej niż
5 pracowników !

Od 30 kwietnia 2018 roku „Ulga na start” – pierwsze pół roku działalności bez składek ZUS - zadzwoń, przyjdź- zapytaj !

 

Obsługa plików JPK obowiązkowych od
1 stycznia 2018 roku dla podatników VAT!


Od 01 stycznia 2018 roku wdrożenie jednego rachunku składkowego do ZUS!

RODOKLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13. Ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1
z 04.05.2016r), dalej RODO informujemy, że:

 1.   Administratorem danych osobowych jest każdy klient, który współpracuje bądź nawiąże współpracę z Biurem.

 2.   Biuro przetwarza dane wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora.

 3.   Biuro zapewniania, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub
by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

 4.   Biuro zobowiązuje się do podejmowania środków zabezpieczenia danych wymaganych przez RODO.

 5.   Biuro zobowiązuje się do przestrzegania warunków korzystania
z usług innego podmiotu przetwarzającego – tzw. podpowierzenie przetwarzania danych jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Administratora danych.

 6.   Biuro zobowiązuje się do usunięcia danych lub do zwrotu danych Administratorowi danych po zakończeniu przetwarzania, zgodnie
z decyzją Administratora oraz przepisami o rachunkowości.

 7.   Biuro udostępnia Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia jego obowiązków oraz
do umożliwiania Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów.